Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka ogrganizuar sot në Gjakovë konferencën “Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”