Mëngjesin e hershëm të ditës së premte, në të gjitha xhamitë e qytetit të Gjakovës u mblodhën besimtarë të shumtë për të marr pjesë në të dy lutjet e mëngjesit.