Me rastin e muajit kundër sëmundjes së kancerit të gjirit, më 12 tetor, Departamenti i Gruas i BIK-ut organizoi ligjëratë me temën: “Kanceri i gjirit, sfidat dhe parandalimi”.