Sot është mbajtur mbledhja e rregullt e redaksisë së revistës “Dituria islame”