Udhëheqëset e Departamentit të Gruas të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, Vaxhide Podvorica dhe Hanife Kastrati, vizituan sot Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjakovë