Kuvendi i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me dt. 29 dhjetor 2016, të cilën e kryesoi dr.Ajni ef. Sinani-kryetar, në rend dite pati shqyrtimin dhe miratimin e Projektbuxhetit të Kryesisë së Bashkës