Departamenti i Gruas i BIK –së me 28.01.2015 organizon tribunen e radhës për femra kushtuar jetës së Pejgamberit a.s.