Sot, më 17.05.2015., Këshilli i Bashkësisë islame në Gjakovë mbajt takimin e rregullt me imamët e komunës së Gjakovës