Nën organizimin e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës dhe të DIYANET-it të Turqisë, të mërkurën me datë 19 prill 2017, në sallën e konferencave në Fakultetin e Studimeve Islame u mbajt m