Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë në bashkëpunime UNDP-ë në bibliotekën kombëtare të Kosovës kanë organizuar konferencën rajonale me temën “Angazhimi i komunitetit dhe ndërtimi i paqes në mbrojtjen e trashëgimisë