Më 25 tetor 2014, në Vushtrri, në kohën e namazit të drekës, u përurua Vendfalja-Xhamia "Haxhi Xhemë Zariqi", që është ndërtuar në kuadër të kompleksit banesor nga afaristi Ahmet Zariqi, ku janë 350 apartamente