Ministria e Kulturës Rinis dhe Sporteve të Republikës së Kosovës, ka aprovuar projekt konservimin e Mejtepit të Haxhi Ymerit në Gjakovë, që gjendet në Rr.F.Binishi nr.23, në lagjen Haxhi Ymer.