Administrata e Këshillit të Bashkësisë Islame Gjakovë
 

 

 

- Ahmet ef. Hoxha – Kryetarë

- Visar ef.Koshi – Kryeimamë

- Esat ef.Rexha – Sekretarë

-Hysen Bokshi - ecc i dipl. udhëhqës i shërb.financ - bashkpunëtor i jashtëm profesional

-Yll Zherka - admin. në web-faqen zyrtare të KBI Gjakovë

-Kujtim Mustafa, punëtor teknik

 

 

Antarët e Këshillit:(11)

 

1. Ahmet ef. Hoxha Teolog - Imam (Kryetarë)

2. Visar Koshi - Kryimam, (Anëtarë nga pozita)

3. Arsim ef. Morina Teolog - Imam (Anëtarë)

4. Abdurrahman ef. Bejtullahu - Imam (Anëtarë)

5. Enes ef. Rexha Teolog - Imam (Anëtarë)

6. Safet Hoxha Teolog - Imam (Anëtarë)

7. Smajl ef. Mustafa - Imam (Anëtarë)

8. Valon Myrta Teolog - Imam (Anëtarë)

9. Munir ef. Salkurti - Imam (Anëtarë)

10. Daut Islami - Ing. i Teknologjisë (Anëtarë)  

11. Bahri Bokshi - Ing.i Ndërtimtarisë (Anëtarë)