Shpagimi për agjërim për personat që nuk mund të kompensojnë


Besimtarëve myslimanë që për shkak të pleqërisë apo sëmundjeve të rënda u ndalohet agjërimi, tashmë kanë filluar me kryerjen e obligimit të fidjes.

Se çka është fidja, pse është e obligueshme, kujt duhet t’i jepet si dhe për informacione të tjera, ndiqeni materialin në vazhdim.