Madhështia e personalitetit të Muhammedit a.s.


Muhammedi a.s. është më i famshmi i gjithë historisë njerëzore. Ai është gërshetim i virtyteve të ndritshme dhe pasqyrë e shëmbëlltyrës së lartë. Është dërguar nga Zoti si mëshirë për mbarë njerëzimin. “Morali i tij ishte Kur'ani”. Ai i përfitoi zemrat e njerëzve si askush para apo pas tij. Edhe pse ishte i falur dhe më i dashuri i Zotit ai falej dhe lutej duke i kaluar netët në adhurim aq sa i ënjteshin këmbët.

Përkundër gjithë madhështisë së Pejgamberit të Zotit, njerëz të pandershëm kohë pas kohe thurin akuza të rreme ndaj tij. Mirënjohja jonë më e mirë ndaj të Dërguarit besnik të Allahut dhe përgjigjja më e fuqishme ndaj atyre njerëzve të pavlerë që duan të atakojnë figurën madhështore të Muhammedit a.s. padyshim se është të njohurit sa më të thellë të jetës së Pejgamberit a.s. Duke njohur biografinë e Muhammedit a.s. ne kuptojmë madhështinë e tij, akceptojmë pavlefshmërinë e kundërshtarëve të së Vërtetës, dhe njëkohësisht lartësojmë dhe fisnikërojmë veten tonë.

Fatmirësisht, shumë autorë perëndimor që kanë filluar të kenë një qëndrim më objektiv ndaj të dërguarit të fundit të Allahut, atë do ta përshkruajnë si një njeri gjeni, mësues i madh, me aftësi të jashtëzakonshme, reformator, i cili arriti t’ia ndryshojë pamjen e botës dhe të ndryshojë rrjedhat e historisë.

Prandaj një prej metodave si përgjigje adekuate ndaj mashtruesve janë vlerësimet e bëra nga shumë figura të njohura të Perëndimit ndaj Muhammedit a.s..

Në vazhdim do të sjell disa nga konsideratat e tyre:

“Muhammedi a.s. Njeri i shkëlqyer, dritë e Zotit, Në histori, kërkova shembullin e një njeriu të shkëlqyer, e atë e gjeta te pejgamberi Muhammed.“ Gëte

“Unë e kam studiuar jetën e Muhammedit (a.s.)- ai, është njeri i mrekullueshëm, atë, duhet ta quajmë shpëtimtar të njerëzimit.“ Bernard Show.

“Nëse madhështia e qëllimit, thjeshtësia e mendimit dhe rezultatet e arritura, janë tri kritere të gjenialitetit njerëzor, kush mund të marrë guximin të krahasojë, cilindo njëri të madh, në historinë njerëzore, me Muhammedin (a.s.)?“ Lamartini.
“Muhammedit (a.s.) i takon lavdia më e madhe, që e udhëzoi njerëzimin në dritën e vërtetë, në drejtësi dhe paqe.“ Tolstoi.
“Ishte i ditur dhe modest, gjenialiteti i popullit arab, të cilin e vuri në lëvizje Muhammedi (a.s.) bëri përparim mahnitës. Qysh në shek. e dytë sipas Hixhretit, Arabët bëhen mësuesit e Evropës në dije dhe arte, kurse të krishterët mësuan në perëndim, tek muslimanët.” Volteri

“Musai (Mojsiu), ia ka shpallur fenë e Zotit, popullit të vet, Isai (Jezusi) botës romake, kurse Muhammedi (a.s.), tërë botës.“ Napoleon Bonaparti.

“Muhammedi a.s. është personaliteti i jashtëzakonshëm. Muhammed, më vjen keq që s`isha bashkëkohësi yt. Njerëzimi, vetëm një herë, ka parë një figurë të tillë unikale, siç ishe ti dhe më s`do të ketë rastin të shohë (të ngjashëm). Unë, me respektin më të madh, përulem, para paraqitjes tënde të madhërishme”. Princi Otto Von Bismark.

“Kur përfundova së lexuari pjesën e dytë të biografisë së tij, më erdhi keq që s`kisha të lexoja edhe më shumë për atë jetë të madhe.” Mahatma Gandi.

“Dërgimi i mesazheve mbretërve të kohës, tregon bindjen e paluhatshme të Muhammedit (a.s.), në misionin dhe vetveten e tij. “ J. Lal Nehro.

“Admirimin tonë e meriton besimi i përhershëm i Pejgamberit, si para ashtu edhe pas fitores. Sa të padrejta janë vlerësimet e Perëndimit, ndaj Muhammedit a.s., i cili vetë, në atë kohë, në shkretëtirën e largët, insistonte në ato parime, duke përfshirë edhe objektivitetin dhe përpjekjen për dije.” Edvard Gibon & Simon Ocklay.

“Muhammedi (a.s.) ishte dinjitoz me të mëdhenjtë, kurse modest me të vegjlit, duke shkaktuar mahnitjen e të dy palëve.“ John Davenport.

“Në çastet e triumfit më të madh, pas ngadhënjimit të tij, ndaj armiqve, atë nuk e kaploi mendjemadhësia. Sjelljet e Pejgamberit a.s., në Mekë, dëshmojnë se ai ishte lajmëtar i dërguar, e jo udhëheqës fitimtar. Ai u tregua i mëshirshëm dhe tolerant ndaj bashkëqytetarë ve, edhe pse tanimë posedonte fuqinë. Mirëpo, ai triumfin dhe fitoren e tij e kurorëzoi me mëshirë dhe falje." Washington Irving.

“Në çdo gjë, Muhammmedi (a.s.), qe thellësisht racional. Kur i vdiq i biri i i tij i dashur, Ibrahimi, pasoi zënia e diellit dhe populli filloi të flasë, se me këtë, Zoti po shpreh pikëllimin. Sapo e dëgjoi këtë, Muhammedi a.s., tha: ‘Zënia e Diellit (dhe Hënës) është fenomen natyror. Ajo nuk ka të bëjë me lindjen ose vdekjen e ndonjë njeriu’.” James H. Hart & James A. Michener

“Dita e triumfit më të madh të Muhammedit a.s. ndaj armiqve të vet, ishte, në të njëjtën kohë, edhe dita e fitores më të madhe të tij ndaj vetvetes. Ai, me zemërgjerësi, ia fali kurejshitëve vitet e urrejtjes dhe mërive, dhe shpalli amnisti për të gjithë banorët e Mekës.“ Stanley Lane Pole.

“Ishte njeri me qëllime të sinqerta dhe serioze, ishte jo vetëm i madh, por më i madhi ndër më të mëdhenjtë. Ishte njeri që njerëzimi nuk e kishte njohur kurrë më parë.“ Majori A. G. Leonard.

“Muhammedi (a.s.) e komunikoi këtë shpallje, (ku ai u qortua rreptësisht, sepse në kohën kur ishte duke folur me disa nga paria e Mekës, ia ktheu shpinën dhe nuk iu përgjigj një të verbëri) gjë që me siguri s`do ta bënte, sikur të ishte mashtrues, ashtu sikurse e konsiderojnë disa të paditur, në mesin e të krishterëve." G. W. Leitner.

“Muhammedi kishte karakter fisnik, sjellje të jashtëzakonshme, fjalë bindëse, të drejta dhe tërheqëse." Edward Montet.
‘Muhammedi a.s. kur filloi të komunikoi Islamin, ishte i ri dhe fisnik, i mbushur me fuqi për gjykim të drejtë.“ Rene Crouset.
“Për më pak se një vit, Muhammedi (a.s.), u bë udhëheqës i vërtetë shpirtëror, prijës dhe sundimtar i Medinës. Pa përdorur aspak forcën, ia arriti shumë shpejt të tronditë mbarë botën." John Austin.

“Muhammedi (a.s.) qysh nga fëmijëria është dalluar për sinqeritet, sa që është quajtur: i drejti, i besueshmi.” E. Laris
“Ishte i sinqertë dhe i dashur për njerëzit e vet, njeri bujar dhe i dhembshur. Gjithnjë ka ndier dhembje ndaj vuajtjeve njerëzore dhe tregohej i gatshëm t`u ndihmonte të tjerëve, e veçanërisht të varfërve dhe të paaftëve. Për shkak të ndjenjës së tij të ndershmërisë, obligimit dhe të besimit, fitoi tituj të lartë si " i drejti dhe i besueshmi. " Huston Smith.

“Mbase, prijësi më i madh i të gjithë kohëve është Muhammedi (a.s.)” Jules Meserman.

“Mashtruesi i thjeshtë nuk është në gjendje të formojë një religjion, të cilin e kanë pranuar miliona njerëz dhe i cili është shndërruar në fe universale.“ Busfer Smith

“Nëse mund të thuhet për dikë, se ka sunduar në saje të besueshmërisë dhe fesë, ky do të ishte Muhammedi (a.s.).“ Dr. Laura Veccia Vaglieri.

“Nuk qe dhënë pas stolive të kësaj bote dhe nuk ishte koprrac. Ishte i përmbajtur dhe gjersa u largua nga kjo botë, asnjëherë nuk u ngop me bukë elbi.“ Henri De Kastro.

“Çdo njeri, që e studion jetën, karakterin, nivelin e të mësuarit dhe mënyrën e jetesës së përditshme të Muhammedit a.s., është e pamundur të ndiejë diçka tjetër, përveç admirimit të jashtëzakonshëm ndaj tij, si njëri nga pejgamberët më të mëdhenj të njerëzimit. “ Anie Besant.

“Pak kush, nga njerëzit e mëdhenj të historisë, është vlerësuar aq gabimisht, në perëndim, sikurse Muhammedi a.s. Jemi të obliguar t`i përmirësojmë këto shtrembërime, duke iu referuar karakterit virtuoz dhe të lartë të jetës së Muhammedit a.s., dhe këmbëngulësisë në thirrjen, të cilën Zoti ia besoi atij.“ M. Watt.

“Muhammedi a.s. është i vetmi, ndër njerëzit më të shquar të njerëzimit, ku jeta tij e përditshme është studiuar, është çmuar dhe është marrë si shembull, duke u zbatuar në jetë edhe sot nga miliona njerëz.“ D. G. Hogart.

“Nëse madhështia e njerëzve matët me madhështinë e veprave të tyre, atëherë Muhammedi a.s. është nga më të madhërishmit që ka njohur historia.“ Gustav Lebon.

“Tek ai, qenë tubuar të gjitha shenjat e pejgamberëve dhe guximi i guximtarëve, prandaj, është detyrë, për çdo studiues objektiv, që të shpreh respekt ndaj një shëmbëlltyre të tillë dhe të tregojë konsideratë ndaj tij.“ Dr. N. Luka.

“Kurrë s`ka lexuar, kurse tani-shiko! Një fjalë e tillë, edhe për dijetarin, është e paarritshme.“ Rilke.

“Muhammedi a.s. ishte i pajisur me moral të lartë, sjellje fisnike, të folur të ëmbël, gjykim të drejtë, elokuencë të qartë. Cilësi dominuese, tek ai, ishin rezonimi i drejtë, shprehja e qartë dhe bindja e plotë, në atë që e bënte dhe e thoshte.“ Prof. Montet.

“Nuk përmendet, në histori, ndonjë reformator, që të ketë tronditur shpirtrat, të ketë gjallëruar moralin dhe të ketë lartësuar virtytin, sikurse veproi Muhammedi (a.s.), Pejgamberi i Islamit. “ Sir William Mur.

“Është e pamundur që të mos mahnitemi me qëndrimet e Muhammedit (a.s.), mënyrën e jetesës, qëllimet dhe parimet, për të cilat ka luftuar pa kurrfarë frike, i nxitur nga fuqia e brendshme e misionit të tij Hyjnor. “ N. Schmidt.

“Muhammedi a.s., në të vërtetë, është një edukator, një pemë udhëzimi për drejtimin e njerëzimit, drejt një lirie dhe lumturie më të madhe.“ Robert L. Gulick.

“Një shumë detajesh, nga burime të hershme, tregojnë që ai ishte njeri i drejtë dhe i ndershëm, i cili pati fituar respektin dhe besnikërinë e të tjerëve, që ishin njerëz të ndershëm dhe të drejtë. “ Enciklopedia Angleze.

“Ajo që është shkruar, për Muhammedin (a.s.) dhe Islamin, në Evropë, në të shumtën e rasteve, duhet të merret si kuriozitet letrar. Në Perëndim, asnjë figurë e madhe, gjatë gjithë historisë, nuk është vlerësuar me aq tendenca dashakeqe, sikurse është vepruar me Muhammedin a.s. “ Prof. Bevan.

“A ke dëgjuar se një njeri, pa cilësi të mira mund të merret për shok? Ata, që e njohën më së miri Muhammedin a.s., ishin po ata, që e besuan më së tepërmi.“ H. George Wells.

“A mund të pranojë mendja e shëndoshë njerëzore se kjo pejgamberi, të cilën e kanë pranuar miliona njerëz, të mund të jetë e sajuar apo mashtrim?! Sikur gënjeshtra dhe mashtrimi të përhapeshin në mënyrë kaq masive në botë, atëherë jeta do të ishte marrëzi dhe pa qëllim dhe më mirë do të ishte të mos ishte fare!
A e keni parë ndonjë njeri që të ketë mundur të sajojë ndonjë fe dhe të ketë arritur të popullarizohet dhe të përhapet në këtë mënyrë?!
Fjala e tij është vetëm zë i së vërtetës, zë që del nga sferat më të larta shpirtërore. Ai nuk është gjë tjetër veçse një meteor që ka ndriçuar gjithë botën…” Thomas Carlyle

Të gjithë studiuesit jomusilmanë që çdo ditë e pranojnë Islamin anekënd botës, pas studimit që i kanë bërë jetëshkrimit të Muhammedit a.s (paqja e Zotit qoftë mbi të), janë shprehur se janë entuziazmuar dhe mrekulluar me figurën madhështore të tij. Sa më shumë që e kanë njohur Muhammedin a.s aq më shumë i është shtuar dashuria për të.

Për ne muslimanët, Muhammedi a.s. është lajmëtari dhe i dërguari i fundit i Zotit, i dërguar për të gjithë popujt dhe të gjitha kohërat, deri sa të jetë jeta. Kjo është dhurata më e madhe dhe gradimi më i lartë që i dha Krijuesi, krijesës së tij më të përsosur dhe më të dashur, Muhammedit alejhi selam.

Gjithë ato që bëri Muhammedi a.s., për mbarë gjininë njerëzore, ardhja e të cilit qe mëshirë për të gjitha krijesat, duhen kuptuar në kuadër të ndihmës Hyjnore dhe pranimit të shpalljes nga Allahu i Madhërishëm, dhe jo si rezultat i gjenialitetit dhe shpikjes së tij mendore.


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën