Artikuj

Në kuvendin e tretë të shqiptarëve musliman në Itali, paraqitet një klime e mrekullueshme dhe e hareshme.

Bota nuk ka nevojë për armë me bërthamë apo pa bërthamë, por ka nevojë për sinqeritet dhe dashuri ndërnjerzore, me të vetmin qëllim që ta fitojmë dashurinë e Allahut Fuqiplotë.

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha
Ligjërues në Universitetin Islamik të Mbretërisë se Bruneit (UNISSA)

Në periudhën në të cilën jetojmë, kemi shumë nevojë që të përmirësojmë cilësinë e pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve të spitaleve.

Dhuna nuk është natyrë e Islamit, ndërkaq të shumtë janë atë që përpiqen t’i paraqesin muslimanët si të dhunshëm. Ky perceptim është padyshim i gabuar dhe i padrejtë. Allahu në Kuran është i cilësuar më shumë me atributet e mëshirës, faljes, butësisë dhe bamirësisë.

"Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde kah qielli, e Ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje (Qabja) që ti e do atë. Pra kthehu anës së xhamisë së shenjtë (Qabes), dhe kudo që të jeni (o besimtarë) kthehuni kah ajo anë. E atyre që u është dhuruar libri, ata e dinë sigurisht se kjo (kthesë) është e vërtetë nga Zoti i tyre. E All-llahut nuk mund t'i fshihet ajo që veprojnë ata". (El- Bekare: 144)

Nga Hamza Mullick


Ajo ka zhgënjyer aq shumë njerëz, ndërsa i ka kënaqur edhe shumë të tjerë. Njerëzit kanë vdekur në përpjekje për të kapur atë dhe të tjerët që nuk kanë vrapuar pas saj gjithashtu kanë vdekur.

Fotoja e paraqitur tregon lokacionin e “rripit me gurë” që argumenton se hëna dikur ishte çarë.

Abdullah Hoxhiq


Kur me entuziazëm e vështronim rrënimin e murit të Berlinit (1989), shpresuam se do të hynim në epokën më stabile, më të qetë dhe botën e harmonizuar, në të cilën do të vjen në shprehje koekzistenca e paqedashurisë, në të cilën njerëzit do të kishin ndjenjën se i takonin familjes njerëzore globale me të gjitha nuancat.

Nga Ahmed Shefat

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!