Tema

Mr. Muhidin Ahmeti

Prof. Ass. Dr. Musa Vila

Dr.Ass. Musa Vila

Dihet mirëfilli se nga gjërat më të rëndësishme në çdo libër është fillimi dhe përfundimi i tij, pra me cilat fjalë fillon dhe me cilat përfundon një libër.

Përgatiti: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi.

Mr. Ekrem Maqedonci

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përktheu dhe përshtati: - Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Ma. sc. Burim Bibaj

Zemra është përmendur në shumë ajete të Kur’anit fisnik dhe hadithe të Pejgamberit a.s. se ajo është vendi i imanit (besimit).

Prof.Saudin Cokoja, - Përshtati Esat Rexha

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

A është i lire njeriu te zgjedhe veprat apo është i imponuar ...

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Xhihadi vështruar nga aspekti i obligueshmërisë

Termi xhihad, në mesin e terminologjisë islame, është termi më i deformuar dhe më i shfytyruar

Allahu i lartësuar e urdhëroi të Dërguarin e Tij të falte namazin e tehaxhudit(1)

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përktheu nga arabishtja: Feim Gashi