Tema

Përshtati ne shqip: Sedat Gani Islami

Jusuf el-Karadavi -
Nga arabishtja: Bashkim Aliu

Përktheu: Ajni Sinani

Sulejman b. Muhammed el Luhejmejd
Përshtati: Sedat Islami

A është e lejuar për stafin mjekësor që i trajton të goditurit nga virusi Korona që mos të agjërojnë në Ramazan?

Autor, dr. Abdulkerim Zejdan, përktheu Muhamed B. Sytari

Agjëruesi nuk do të prishë agjërimin e tij nëse nga harresa ha diç, pi, ose

Isa Tërshani

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve! Salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin më të zgjedhur Muhamedin, s.a.v.s. mbi familjen e tij, mbi sahabët e tij dhe mbi te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri në Ditën e Gjykimit.

I nderuari i botës, zotëria ynë, e priste muajin e Ramazanit me mall…

(Shembuj praktikë nga jeta e të parëve tanë)

Ekrem Maqedonci

Isa Tershani

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Fjala agjërim në kuptimin etimologjik (gjuhësor) do të thotë: përmbajtje (e vetes nga diçka), lënie, braktisje, largim në përgjithësi, pavarësisht se a është prej ushqimit dhe pijeve apo prej veprave dhe fjalëve.

Agjërimi islam (sijam) në Kuran përmendet në katërmbëdhjetë vende

(Pjesë nga libri “Dispozitat e Agjërimit” të autorit Vehbi Sulejman Gavoçi, të përkthyer nga Ekrem Simnica, botim i Shtëpisë botuese “Dituria Islame” më 2009)

Amr Halid -
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Amër Halid - Përktheu: Miftar Ajdini