Tema

Si duhet ta presim muajin e Ramazanit

Allahu i Lartmadhëruar në Librin e Tij fisnik thotë: "O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë obligim për ju sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm (më të përkushtuar)". (El Bekare: 183).

Lexo me teper

A jeni tė pėrgatitur pėr muajin e Ramazanit?

A jeni të përgatitur për muajin e Ramazanit?
A jeni të përgatitur edhe për një vjet dhënie dhe afrim tek Allahu i madhërishëm?
A jeni të vendosur në qëllimet tuaja, apo ato ende në zemrat tuaja janë të dobëta dhe të paqarta?
Cili është Ramazani më i bukur që keni kaluar në jetën tuaj?
A thua ai i vitit të kaluar?

Lexo me teper

10 dobi nga hadithi “Mos ia paraprini ramazanit me agjėrim”

Ebu Hurejre transmeton se Pejgamberi, alejhi’s selam ka thënë: “Mos ia paraprini Ramazanit me agjërim të një apo dy dite, përveç nëse ndonjëri ka bërë agjërimin traditë (agjëron rregullisht të hënave e të enjteve, apo tri ditët e bardha, apo një ditë po e një jo), atëherë le të agjëroj.”
Kurse në versionin e Buhariut qëndron: “Le të mos ia paraprijë ndokush prej jush Ramazanit me agjërim të një apo dy dite përveç njeriut që ka agjëruar agjërimin e tij; ai le ta agjërojë atë ditë.”

Lexo me teper

Islami ndalon vrasjen e njerėzve tė pafajshėm

Asnjë fe nuk mund ta lejojë vrasjen, madje, juristët islamë janë unanim se Sheriati islam u vu në mbrojtjen e pesë domosdoshmërive, pa të cilat nuk ka jetë, e ato janë: feja, shpirti, mendja, origjina dhe pasuria.

Lexo me teper

Islami na fton nė dituri

“Thuaj (o Muhamed) O zot ma shto diturinë”.

Lexo me teper

Islami dhe demokracia

Sistemi më ideal?

Lexo me teper

Ēka i ofron Islami njerėzimit

Islami e fton njeriun në të vërtetën dhe suksesin. I ofron njeriut daljen nga errësira në dritë dhe i tregon mënyrën më të mirë për të jetuar. I tregon njeriut se jeta e jetuar në përputhje me të vërtetën është e vetmja që mund t’i sigurojë suksesin e vërtetë. I ofron njeriut bazat e qëndrueshme mbi të cilat mund të ndërtojë jetën e qetësisë dhe paqes, dhe i tregon se si ta
bëjë

Lexo me teper

Universaliteti i Islamit

Nëse një religjion favorizon një racë duke i quajtur pjesëtarët e saj si “njerëz të zgjedhur”, është e qartë se ky religjion nuk është universal. Ndarja e njerëzve në raca dhe ndërtimi i raporteve hierarkike mes tyre, është shembull i favorizimit.

Lexo me teper

Islami fe e paqes (2)

Xhihadi - lufta

Lexo me teper

Islami fe e paqes (1)

Allahu i Lartësuar deshi që Islami të jetë shpallja e fundit, Kurani libër i fundit dhe Muhamedi a.s. pejgamberi i fundit. Edhe pejgamberët para Muhamedit a.s. e kanë pasur një mision monoteist. Veprimet kanë ndryshuar sipas kohës dhe vendit, ngase ka pasur pejgamber të dërguar te një popull apo te një krahinë. Ndërsa Muhamedi a.s. ka qenë i dërguar mëshirë për gjithë botën.

Lexo me teper