Kerko

Vetëm momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali edhe armiqtë më të përbetuar të tij, për personalitetin e Pejgamberit tonë, Muhamedin (a.s.), të brumosur me frymëzim hyjnor. O Zot, na mundëso ta njohim më mirë të Dërguarin Tënd dhe të ndjekim mësimet e tij.

Pendimi është rruga që i afrohet besimtarit, në mënyrë që ai të mbërrijë tek
Zoti i tij pa pasur nevojë për ndërmjetës

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës