Kerko

Dr. Azmir ef. Jusufi

Dr. Azmir Jusufi

Dr. Azmir ef. Jusufi

Dr. Azmir Jusufi

Dr. Azmir ef. Jusufi

Azmir Jusufi (PhDc)

Ndikimi i globalizmit në religjion është shfaqur si sfida më e madhe e religjioneve ne pergjithësl dhe e Islamit në veçanti.

Llojet e shembujve në Kuran

Të mërkurën, me 19 Gusht, me namazin e Akshamit, fillon Viti i Ri islam – i Hixhretit 1442. Në natën e fillimit të Vitit të Ri mysliman, ne e kujtojmë hixhretin e Pejgamberit, s.a.v.s., dhe detyrimin për të braktisur gjithçka që është haram dhe e keqe, e, po ashtu, duhet të kujtojmë edhe hixhretin tonë në fund të viteve të 90-ta.

Për përkthimin e Kuranit nga Sherif Ahmeti, mund të themi se ai ishte një mbështetës i përkthimit të domethënieve të Kuranit dhe ishte kundër përkthimit tekstual (të fjalëpërfjalshëm) të Kuranit, duke pasur parasysh se është e pamundur që të ruhet stili i tij artistik duke e bartur në një gjuhë tjetër.

Përkthimi i Kur’anit dhe interpretimi i mesazheve të tij fisnike, është një prej disiplinave më të rëndësishme islame. Kjo lëmi gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve myslimanë, si në të kaluarën ashtu edhe sot.

Fjala "Identitet" është me origjinë latine (identitas), dhe me të është shënuar karakteristika individuale, apo cilësi sipas së cilës objekti ose personi është i njohshëm apo i njohur. Në kuptim filozofik, identiteti është definuar si thelb i diçkaje apo dikujt që është i ndryshëm në krahasim me diçka ose dikë tjetër.

Myslimanët i njohin dhe i duan të gjithë pejgamberët e Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi ta, dhe në mes tyre nuk bëjnë dallime, për shkak se në këtë i këshillon teksti kuranor.

Islami i kushton rëndësi të madhe unitetit, vëllazërisë dhe solidaritetit të përgjithshëm të myslimanëve, dhe se janë nga parimet dhe mësimet themelore islame.

"Burrë i mençur kush don’ me kan’, punës keqe hyzmet s’i ban, se vjen ni dit e i bjen pishman.” (Azem Galica)