Kerko

Lënda fetare në Kosovë ka bërë shumë njerëz të flasin, të dëshpërohen, për më tepër politikanët të mos votojnë. Në të vërtetë, ligji për arsim kosovar, lëndën fetare nëpër shkolla e kundërshton.