Uji dhe rëndësia e tij për njerëzimin!

Uji është lëngu më i përhapur në tokë, pa të cilin jeta do të ishte e pamundur.

Furnizimi me ujë është një begati e madhe që All-llahu i ka dhënë tokës dhe të gjitha gjallesave të saj.

Derisa në 63 ajete në Kur’an flitet për ujin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e tij në mënyrë të drejtë, ai po shpërdorohet në mënyra të ndryshme nga njerëzit.

Ekspertë të ambientit e teologë sqarojnë detyrat dhe përgjegjësitë e njeriut ndaj ujit, tregojnë për paralajmërimet se bota do përballet me mungesë të ujit në të ardhmen si dhe zgjidhjet e mundshme karshi kësaj situate.