Produktet e tregut kosovar të certifikuara hallall

Instituti për Certifikim Hallall i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, tash e gati 10 vjet është i angazhuar për monitorimin dhe certifikimin e kompanive dhe prodhimeve që përmbushin kriteret sipas standardeve hallall.

Për të mësuar se çfarë do të thotë të jetë një produkt i certifikuar hallall, ndiqeni kronikën në vazhdim.