Vendlindja:..........Fsh. Rogadoniq KK Gjakovë
Ditë lindja:...........31.12.1934
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Radoniq deri në vitin 1983-prej vitit 1983 është transferuar në xhaminë e fsh. Shqiponjë (Jabllanicë)
Kualifikimi:.............i mesëm
Vendimi:............ i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:....01.12.1963


Nuk ka artikull para ketij.
Artikulli radhës
Ahmet ef.Hoxha

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Intervistë në Tv Syri Vision: Kryetari i KBI Gjakovë, Dr. Valon ef. Myrta