Vendlindja:..........Fsh. Babaj Bokës KK Gjakovë
Ditë lindja:........... 17.08.1981
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Babaj i Bokës
Kualifikimi:.............Kulifikimi suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë
Vendimi:............ i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:....15.06.2004

Artikulli i kaluar
Liman ef.Thaqi
Artikulli radhës
Ahmet ef.Hoxha

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës