Vendlindja:..........Fsh. Cermjan KK Gjakovë
Ditë lindja:..........17.03.1978
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Re
Kualifikimi:.............Superior (El Ez-her)
Vendimi:.............me kontratë
Dt.e lëshimit të vendimit:. 01.03.2007


Artikulli i kaluar
Esat ef. Rexha
Nuk ka artikull pas ketij.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës