Administrata e Këshillit të Bashkësisë Islame Gjakovë

Administrata e Këshillit të Bashkësisë Islame Gjakovë

- Dr. Valon ef.Myrta – Kryetar

- Visar ef.Koshi – Kryeimam

- Esat ef.Rexha – Sekretar

-Hysen Bokshi ecc i dipl. udhëhqës i shërb.financ - bashkpunëtor i jashtëm profesional

-Yll Zherka admin. i web-faqes zyrtare të KBI Gjakovë

-Kujtim Mustafa, punëtor teknikAntarët e Këshillit:(11)


1. Dr.Valon ef.Myrta - Teolog - Kryetar

2. Visar ef. Koshi - Teolog - Kryeimam

3. Arsim ef. Morina - Teolog - Imam

4. Abdurrahman ef. Bejtullahu - Teolog - Imam

5. Ahmet ef.Hoxha - Teolog - Imam

6. Enes ef. Rexha - Teolog - Imam

7. Safet ef. Hoxha - Teolog - Imam

8. Smajl ef. Mustafa - Teolog - Imam

9. Bahri Bokshi - Ing.i ndërtimtarisë

10. Davud Islami - Magjistër i teknologjisë

11. Flamur Dobruna - Ref. financiar


Nuk ka artikull para ketij.
Nuk ka artikull pas ketij.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Atmosferë ramazani në qytetin tonë