Vendlindja:..........Fsh. Bec. KK GJakovë
Ditë lindja:.......... .08.11.1967
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë në fsh. Bec
Kualifikimi:............. i mesëm
Vendimi:.............i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:….02.09.2001


Nuk ka artikull para ketij.
Artikulli radhës
...

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës