Hutbe

Vëllezër dhe motra,
Të dashur qytetarë!


Të nderuar vëllezër besimtarë! 
Brenda më pak se një jave u shënuan dy vrasje të grave nga bashkëshortët e tyre. Lajmet për këto vrasje në kohën kur dhuna ndaj gjinisë femërore po shënon rritje, me t

Hytbe e rekomanduar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës

Visar ef. Koshi

Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit!

Hytbe e rekomanduar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës

Hytbe e rekomanduar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës

Hytbe e rekomanduar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës

Ramazani është muaj ndryshe nga muajt tjerë.

Visar ef Koshi

Të nderuar besimtarë,
Vëllezër e motra!

Ramazani, ky mik i çmuar, dalëngadalë po bëhet gati të shkojë.

Pjesa e tretë e Ramazanit, në të cilën sapo kemi hyrë, është figurativisht pjesa e fundit e garës në të cilën besimtarët, ngjashëm me garuesit, për të fituar, japin më të mirën nga vetja e tyre.

Ramazani është muaj të cilin Allahu i madhëruar e veçoi me vlera, mirësi e mësime të shumta, funksioni i të cilave është ripërtëritja e lidhjeve të besimtarit me Zotin, vetveten dhe të tjerët.

(Kampanja e BIK-ut për solidaritet me agjëruesit)

Visar ef. Koshi

Muaji Shaban, në të cilin sapo kemi hyrë, është një muaj të cilin ne besimtarët padrejtësisht e nënvlerësojmë. Përkundër rëndësisë që ka, nuk jemi të vëmendshëm karshi tij. Këtë e ka përmendur edhe Pejgamberi ynë, Muhammedi a.s..

Një nga porositë më të drejtpërdrejta të Israsë dhe Miraxhit është namazi. Është obligimi i vetëm që është urdhëruar drejtpërdrejtë nga Allahu pa ndërmjetësimin e melekut Xhibril.

Hytbe e përbashkët në të gjitha xhamitë e Kosovës