Imamët


Vendlindja:..........Fsh. Cermjan KK Gjakovë
Ditë lindja:..........17.03.1978
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Re
Kualifikimi:.............Superior (El Ez-her)Vendlindja:.............Gjakovë
Ditë lindja:...............28.12.1955
Vendë punimi:.......Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Haxhi Ymerit
Kualifikimi:................i mesëm


Vendlindja:.............Gjakovë
Ditë lindja:..............04.09.1976
Vendë punimi:........Kryeimam në K.B.I. të Gjakovës
Kualifikimi:.............Superiorë (F.S.I.) Prishtinë

Vendlindja:.......... Gjakovë
Ditë lindja:.......... 26.05.1982
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Qyl (xhaminë me dy minare)
Kualifikimi:............ superior – Universiteti Islamik në Medine, dega e Sheriatit

Vendlindja:..........Gjakovë
Ditë lindja:..........12.02.1977
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Gerçarë
Kualifikimi:.............superiorë (f.s.i.)Prishtinë
Vendimi:.............i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:. 18.04.1997

Vendlindja:.......... Bllacë, Suharekë
Ditë lindja:.......... 20.07.1969
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Hadumit
Kualifikimi:............. Superiorë
Vendimi:............. me kontratë
Dt.e lëshimit të vendimit: 01.10.2013.

Vendlindja:..........Gjakovë
Ditë lindja:...........12.06.1980
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Fetah Agës
Kualifikimi:.............superiorë (universiteti islamik) Medine
Vendimi:............ me kontratë
Dt.e lëshimit të vendimit:....13.09.2005

Vendlindja:..........Gjakovë
Ditë lindja:..........26.04.1988
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e lagjes Sëfë
Kualifikimi:.............Medresenë - student në FSI Prishtinë
Vendimi:.............me kontratë
Dt.e lëshimit të vendimit:.. 01.07.2008


Vendlindja:..........Gjakovë
Ditë lindja:...........01.09.1980
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Gecë
Kualifikimi:.............superiorë
Vendimi:............ me kontratë
Dt.e lëshimit të vendimit:....01.10.2006

Vendlindja:..........Fsh. Babaj Bokës KK Gjakovë
Ditë lindja:........... 17.08.1981
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Babaj i Bokës
Kualifikimi:.............Kulifikimi suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë
Vendimi:............ i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:....15.06.2004
Vendlindja:..........Fsh. Rogovë KK Gjakovë
Ditë lindja:...........23.09.1959
Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Rogovë
Kualifikimi:.............i mesëm
Vendimi:............ i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:....02.07.2004 (prej dt. 01.07.2003 është transferuar nga fsh. Nagavc KK Rahoves në fsh. Rogovë)

Vendlindja:..........Fsh. Bec. KK GJakovë
Ditë lindja:.......... .08.11.1967
Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë në fsh. Bec
Kualifikimi:............. i mesëm
Vendimi:.............i përhershëm
Dt.e lëshimit të vendimit:….02.09.2001

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!