Tregime

Një tregim që duhet lexuar: Gjarpri dhe sharra

Një ditë një gjarpër pasi kishte humbur rrugën u fut në punishten e një marangozi.

Lexo me teper

A të mjafton një peshk i vetëm i madh?!

Dy shokë shkuan për të peshkuar. Njëri prej tyre zuri një peshk të madh dhe e vendosi në çantën e tij, dhe, pa një pa dy, u ngrit që të shkonte.

Lexo me teper

Përse më godite?

Në kohën e kalifit Harun Reshid, hoxha i Me'munit, djalin e kalifit, një ditë e godet me shkop pa kurrfarë arsyeje

Lexo me teper

Pas çdo problemi fshihet një mundësi

Një tregtar e kap një zog dhe e mbyll në kafaz.

Lexo me teper

Të gjithë neve na lidh diçka

Miu shikonte nga vrima e tij në mur se si fshatari dhe gruaja e tij hapnin një kuti.

Lexo me teper

Si do ta dish a je njeri i dynjasë apo njeri i ahiretit

Një njeri erdhi tek një dijetar dhe i tha: - "Dëshiroj të di a jam njeri i dynjasë apo njeri i Ahiretit, gjegjësisht a më shumë e dua dynjanë apo Ahiretin?"

Lexo me teper

Mbreti dhe shërbëtori i tij i menqur

Një mbreti kishte dhjetë qen të egër, të cilët i shfrytëzonte për t’i torturuar shërbëtorët e tij që bënin gabime.

Lexo me teper

Për shkak të lutjes së sinqertë Allahu ia fali të gjitha mëkatet

Një i pasur ishte përgatitur të niset për haxh. Para se të nisej një i varfër e luti që ta shoqëroj dhe ta shërbyer atë gjatë kësaj rruge të gjatë. I pasuri pranoi dhe kështu u nisën së bashku.

Lexo me teper

Përfitoi nga duaja e babait

Tregon një hoxhë:

Lexo me teper