Tema

Isa Tërshani

Dr. Sulejman Osmani

Teknikat financuese që janë në përdorim sot, e kanë bazën në mësimet e Kur’anit dhe të Synetit të Pejgamberit a.s..

Mr. Ekrem Simnica

Dr. Sadat Rrustemi

Këtë na e tregon vetë Profeti (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) në një thënie të tij, të cilën e transmeton Ubade ibn Samit: “Gjëja e parë që krijoi Zoti ishte penda, të cilën e urdhëroi të shkruajë dhe ajo në ato çaste shkroi gjithçka që do të ekzistojë deri në Ditën e Kiametit.”

Mr. Avdyl Rrahmani

Ajetul Kusija – ajeti më me vlerë dhe më madhështor në Kur’an

Dispozita e ditës së xhuma është farz (obligim personal) për çdo besimtar të mençur dhe në moshë të rritur, me përjashtim të robit, gruas, fëmijës, të sëmurit dhe udhëtarit.

Përktheu dhe përshtati: - Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Fitim Flugaj

Dr. islam hasana

Përgatiti: Prim.dr.med.sc.Ali F. Iljazi

Bahri Curri