Tema

Mr. Avdyl Rrahmani

Ajetul Kusija – ajeti më me vlerë dhe më madhështor në Kur’an

Dispozita e ditës së xhuma është farz (obligim personal) për çdo besimtar të mençur dhe në moshë të rritur, me përjashtim të robit, gruas, fëmijës, të sëmurit dhe udhëtarit.

Përktheu dhe përshtati: - Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Fitim Flugaj

Dr. islam hasana

Përgatiti: Prim.dr.med.sc.Ali F. Iljazi

Bahri Curri

Shkruan: Saudin Cokoja

Kasam Muhameti

Ma.Sc. Burim Bibaj

Dr. Islam Hasani

Mr. Artan Musliu

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Isa Tërshani

Mr. Fitim Gashi