IHSI pranon bibliotekën e ish myftiut të Shkodrës dhe Kosovës, Salih Myftiut

Biblioteka e vjetër mbi 100 vjeçare, e ish-myftiut të Shkodrës dhe Kosovës, Salih Myftiut, që nga sot është dorëzuar në Bashkësinë Islame të Kosovës, gjegjësisht në Institutin për Hulumtime dhe Studime Islame.


https://m.