Tema

Dr. Sylejman Osmani

Dr. Jusuf El Kardavi - Përktheu: Dr. Faruk Ukallo

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Muharrem Tërnava 

Nga Arabishtja: Zuhdi B. Hajzeri 

Jusuf Zimeri

Hazir D. Selmani

Hazir D. Selmani

Mr. Muhidin Ahmeti

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Sead Kelmendi

Mr. Muhidin Ahmeti

Muhamed Hilmi Abdul Vehab -
Përktheu: Mr. Besim Mehmeti

Mr. sci. Zymer ramadani

Pyetja: Çfarë është qëndrimi i Sheriatit islamik për personin të cilit i kanë vdekur prindërit e tij dhe nuk e kanë kryer Haxhin, a lejohet që Haxhin për ta ta kryejë dikush tjetër, apo nuk lejohet? 

Hazir D. Selmani

Rrustem Spahiu

Dr. Xhemaludin Latiq - Përktheu: Muhidin Ahmeti

Saimir Bulku