Tema

Siç dihet, kërkimi i diturisë sheriatike nuk mund të arrihet pa njohuritë bazike dhe të thelluara në shkencën e hadithit, kurse kërkimi i vërtetësisë së hadithit është esenca e kësaj shkence.

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Ëndërr e habitshme e Pejgamberit tonë (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem).

Prej të mirave të shumta që i janë dhënë njeriut nga Zoti i Madhëruar në këtë botë, janë edhe fëmijët. Ata janë ardhmëria dhe shpresa e jetës sonë

E përkthyer dhe e përshtatur në shqip nga Sabri Bajgora

Prejardhja fisnike e pejgamberit Muhamed a.s.(1)

Dimë se Allahu xh.sh., e ka krijuar zotërinë tonë Muhamedin a.s. me pamjen më të këndshme dhe më të bukur njerëzore

Dr. Enes Kariq - Përshtati: Nexhat Ibrahimi

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Është e vërtetë se shpesh biem në gjendje depresioni dhe stresi, sidomos në kohën e sotme, kur kemi gjithçka ndërsa s’kemi asgjë.

Si çdo fe tjetër, edhe feja islame ka librin e saj të shenjtë – hyjnor. Ai libër është Kurani – fjalë e Zotit

Dr. Halid Ebu Shadi - Përshtati: Sedat Islami

Përktheu e përshtati: Esat ef.Rexha

Vesvesja është hezitimi dhe luhatja në shpirt për diçka pa mundësi qetësimi dhe vendosmërie. Ndryshe, në shqip përkthehet edhe si: ngurrim, hezitim, dyshim, shqetësim shpirtëror, luhatje, pasiguri, pamundësi për të marrë vendim për diçka, etj.

Isa Tërshani

Dr. Sulejman Osmani

Teknikat financuese që janë në përdorim sot, e kanë bazën në mësimet e Kur’anit dhe të Synetit të Pejgamberit a.s..

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!