Familja

Përgaditi: Fehime Gashi-Jusufi

Mr. Bashkim Aliu

Msc. Ass. Teuta Borovci-Jaha

Nehat Shehu

Prof. Dr. Salih Sindi
- Përktheu nga arabishtja: Blerim O. Rexha

Dr. Naif Isa Sheda - Përshtati: Ramize Zeqiri - Mehani

Blerta Shaqiri

Nehat Shehu

Nehat Shehu

Edehem Sherkawi
Përktheu nga gjuha arabe: Florentina Tërmkolli

Suzana Baftiu - Psikologe

Mimoza Sinani

PhD (C) Melihate Zeqiri

Familja është grupi shoqëror më i vjetër dhe më i qëndrueshëm, i bazuar në lidhjet bioriprodhuese, biosociale, socio-mbrojtëse dhe socio-ekonomike të burrit dhe gruas dhe fëmijëve të tyre, të cilat janë të ndërlidhura nga formimi i familjes

Në suren Nisa, Allahu i Madhëruar urdhëron: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfrit, fqinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pranë, me udhëtarin (që ka mbetur ngushtë) dhe me ata që janë robër nën pushtetin tuaj...” (Nisa, 36)