Tema

Halid b. AbduRrahman ed-Dervish

Muhammed Ez-Zerkani

Essejid Rizkulhaxheri

Njeriu, krijesa më e lartë në botë, qysh në fillim të jetës e ka gjetur veten përballë problemit enigmatik të vetvetes dhe të gjithësisë. Ai ka pyetur veten: "Ç'jam unë?", "Ç'është gjithësia?".

Është mirë të kesh grua të bukur dhe pasuri të madhe por më së miri është të kesh nënën, të cilën e puth çdo ditë ndërsa ajo të uron: Qoftë i kënaqur Allahu me ty o biri im!

Ftewa nga Alaudin Abazi

Deklaratë përkitazi me luajtjen e rolit të profetit Muhammed, alejhi’s selam dhe të gjithë profetëve tjerë, alejhimu’s selam, si dhe të sahabeve të nderuar në filma.

Fjala dukje (arabisht: rija) ka shumë kuptime.

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetve-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet pasur muslimanët ndaj këtij fenomeni.

I. Rrugët për t’u lidhur me njerëzit

Problemet me të cilat ballafaqohesh o do të të rrëzojnë, o do të të zhvillojnë – në varësi prej mënyrës se si reagon ndaj tyre.

(Komenti i hadithit)

Autor: Shejh Muhamed Muhtar Esh Shenkiti

Dr. Mehran Mahir Uthman

Ngjarja e Musasë [alejhi selam] me Hidrin, e përmendur në kaptinën el-Kehf (ajetet 65-82), është një nga rrëfimet më të rëndësishme didaktike në Kuran.

Mr. Zijad Ljakiq

E Sulejmanit i ishte tubuar ushtria e vet që përbëhej nga xhinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju vërejtur”. (En-Neml :17-18).

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu)

Video

Hytbeja e Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, e mbajtur me rastin e festës së Fitër Bajramit (video)

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!