Njëzet gjenerata që nga hapja e paraleles se vajzave në Medresenë Alauddin


Ishte viti 1997, kur Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës vendosi që nëkuadër të Medresesë “Alauddin” tëhapen edhe dy paralele për vajza.

Tashmë të gjitha paralelet e ndara të Medresesë Alauddin, sikurse ajo në Prizren, Gjilan dhe në Prishtinë në gjirin e saj aktualisht kanë 373 nxënëse të cilat ndjekin shkollimin e rregullt në këtë medrese.