Komisioni Kushtetues i Kuvendit të BIRK-ut mbajti sot diskutimin publik në regjionin Gjakovës

Dalja e Komisionit Kushtetues në teren është në përputhje me parimin e transparencës, publicitetit, dhënies së mundësisë që secili të japë kontributin në lidhje me përmirësimin e Kushtetutes të Bashkësisë Islame të Kosovës.

Kryetari i Komisionit Kushtetues, Jetish ef. Berisha, ndër tjera tha: “Kuvendi i Bashkësisë Islame i Republikes së Kosovës në bazë të kompetencave dhe autorizimeve kushtetuese që ka, ka themeluar një komision për ndryshim/plotësimet kushtetuese me qëllim që Kushtetuta jonë të jetë në një nivel më të lartë të funksionalitetit dhe organizimit të sajë, për të përmbushur nevojat e zhvillimit në shoqërinë tonë dhe plotësimin e zbrazësirave, për të krijuar sigurinë e duhur juridike.”

Qëllimi i takimeve regjionale me këshillat e bashkësisë islame, është diskutimi i propozimeve lidhur me ndryshim/plotësimet në draft kushtetuten e BIRK-ut.