Histori

Edhe pse shtetet muslimane në ditët e sotme nuk janë në aq sy të mirë, historia flet ndryshe. Ja disa nga shpikjet që janë bërë pikërisht nga shtetet muslimane.

Përkufizimi njoftues i cili jepet nga ana e studiuesve për një lëmi të caktuar shkencore, filozofike apo shoqërore ka një rëndësi të veçantë. Sa më i qartë, sa më bindës që është definicioni aq më mirë dhe aq më fuqishëm akceptohet materia referuese nga ana e studiuesve. Për Kur'anin ekzistojnë definicione nga më të ndryshmet, të cilat janë evidentuar nga studiuesit që në kohët e hershme, e të cilat vazhdojnë edhe në kohën e sotme bashkëkohore.

Sipas një libri që u botua nga një studiues i University College të Londrës, studiuesit perëndimore nuk ishin të parët që deshifruan gjuhën e lashtë të faraonëve. Dr. Ukasha El Dali i Institutit të Arkeologjisë pranë UCL zbuloi se studiuesit arabë jo vetëm shfaqën interes të veçantë për Egjiptin e lashtë, por edhe i përkthyen saktësisht hieroglifet në shekullin e nëntë, pothuajse 1,000 vjet më parë se ç'mendohej.