Përse për të njëjtën plagë qani njëqind herë?!


Një ditë një njeri i urtë e tregoi një shaka.

Të gjithë qeshën!

Të njëjtën shaka e përsëriti edhe njëherë.

Kësaj radhe qeshën më pak se herën e parë!

Njeriu i urtë e përsëriti shakanë edhe herën e tretë!

Të pranishmit qeshën, mirëpo më pak se herën e dytë!

Ai e përsërit shakanë edhe për herë të katërtë.

Kësaj radhe askush nuk qesh!

Njeriu i urtë buzëqeshi dhe tha:
“Përderisa nuk mund të qeshni për të njëjtën shaka katër herë, atëherë përse për të njëjtën plagë qani njëqind herë?!


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Dedikime për Muhamedin a.s. në muajin e Mevludit - lindjes së tij.