Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë, mbajti sot mbledhjen e regullt.

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë, mbajti sot mbledhjen e radhës, të cilën e hapi dhe e kryesoi kryetari, Dr. Valon ef. Myrta,

Në mbledhjen e sotit, Këshilli në rend të ditës pati aprovimin e procesverbalit nga mbledhja e kaluar, su dhe shqyrtimin e raportit të komisionit për anëtarësi.

Në vazhdim Këshilli shqyrtoi disa lëndë dhe mori vendime në kompetencë të tij.