I varfëri dhe i pasur në shoqëri me Muhamedin a.s.


Një rast Pejgamberi a.s., ishte ulur me një të varfër, në ndërkohë erdhi një i pasur i cili nuk gjeti një vend tjetër për t’u ulur, përveç pranë të varfrit.

Kur u ul, ai tërhoqi rrobat e tij. Pejgamberi a.s., e vërejti këtë veprim dhe i tha: "Pse i tërhoqe rrobat, a ke frikë se ky i varfër do ta rrezikojë pasurinë tënde, apo ndoshta ke frikë se ti do t’ia rrezikosh varfërinë e tij?"

Në këto fjalë i pasur u pikëllua dhe tha: "O i Dërguari i Allahut, si kompensim për atë që kam menduar, gjysmën e pasurisë sime do t’ia dhuroj këtij të varfëri."

Pejgamberi a.s., e pyeti të varfrin: "A e pranon dhuratën e këtij njeriu?"

I varfëri u përgjigj: "Jo, o i Dërguari i Allahut?"

"Pse?" - e pyeti Pejgamberi a.s.

"Kam frikë ta pranoj dhe të bëhem i pasur, e të bëhem arrogant ndaj krijesave të Zotit." - u përgjigj i varfëri.Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën