Elton ef. Sylmetaj - Ramazani dhe fëmijët

"T’ua mësojmë ta dinë vlerën e agjërimit, t’ua mësojmë fjalën e Zotit – Kuranin famëlartë”


Artikulli i kaluar
Vlera e ndërtimit të xhamisë
Artikulli radhës
Pak, por e vazhdueshme