Freskuesit inteligjentë të ajrit të instaluar në trotuare pranë Xhamisë an-Nabawi


Në trotuaret dhe shtigjet që besimtarët frekuentojnë gjatë vizitës së tyre në Xhaminë e Profetit a.s., Autoriteti i Zhvillimit të Rajonit të Medinës (MDA) ka instaluar pajisje inteligjente që lëshojnë aroma aromatike në ajër.
Në anën veriore të xhamisë, freskuesit inovativë të ajrit vendosen gjithashtu pranë zonave të ndenjjes pranë dyqaneve.
Agjencia Saudite e Shtypit ka monitoruar nismat dhe projektet e Qyteteve Humanizuese të zbatuara nga autoriteti. Vizitorët e Xhamisë së Profetit s.a., do të përfitojnë nga këto skena.
Autoriteti është duke punuar në këto projekte për të përmirësuar peizazhin urban përreth xhamisë. Pelegrinët dhe vizitorët synojnë ta bëjnë atë një vend tërheqës për t'u vizituar.
Për projektet e reja në zonën qendrore, u përdorën materiale rezistente ndaj nxehtësisë, u mbollën pemë përgjatë rrugëve, u ndërtuan stola dhe vende ndenjëse dhe mermeri që nuk thith nxehtësinë u përdor për trotuaret dhe shtigjet e këmbësorëve.
Për të ruajtur temperaturat e ftohta, automjetet publike të paautorizuara nuk mund të hyjnë në zonën qendrore. Nuk ka kufizime për lëvizjen e këmbësorëve ndërmjet hoteleve dhe oborreve të xhamive në zonë.
Në sheshet veriore, jugore dhe perëndimore të xhamisë, 245 çadra me ventilatorë mjegull freskojnë hapësirat e hapura. Të gjitha këto përpjekje janë bërë për të siguruar një mjedis të shëndetshëm dhe të sigurt për vizitorët.