Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë mbajti takim me punonjësit fetar


Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë mbajti sot takim me punonjësit fetar, aktivitet ky i parë në kuadër të këtij muaji i cilësuar si “Muaji i Vakëfit”

Në takim u diskutua rreth organizimit të aktiviteteve që priten të mbahen gjatë këtij muaji, me ç ‘rast Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë do të mbaj takime me xhemat, mërgimtar, donator, si dhe hutbet e këtij muaji do t’i dedikohen kësaj tematike.