Mjeku amerikan konfirmon jetën pas vdekjes, e vërtetuar prej kohësh në Kuran dhe Hadith


Jeffery Long, onkolog rrezatimi në Kentaki, SHBA, konfirmon ekzistencën e jetës pas vdekjes, e cila është vërtetuar prej kohësh në Kuran dhe Hadith.
Në traditën islame, Kurani dhe Hadithi kanë pohuar prej kohësh ekzistencën e një jete të përtejme, duke premtuar dënim për keqbërësit dhe shpërblime për punëmirët. Hulumtimi i fundit i kryer nga Dr. Jeffrey Long, një mjek i specializuar në trajtimin e kancerit, hedh dritë intriguese mbi konceptin e jetës pas vdekjes, duke lidhur kështu kërkimin shkencor dhe Islamin.
Islami pohon pa mëdyshje ekzistencën e një jete të përtejme, siç dokumentohet në Kuran dhe në mësimet e Profetit Muhamed a.s.. Këto tekste të shenjta përshkruajnë si pasojat që i presin keqbërësit pas vdekjes ashtu edhe shpërblimet që presin të drejtët.
Eksplorimi i Dr. Jeffrey Long për jetën pas vdekjes nisi kur ai hasi në raportet me përjetimet pranë vdekjes (NDE) në një revistë mjekësore. NDE janë epizode në të cilat individët, shpesh të sëmurë rëndë ose klinikisht të vdekur, raportojnë ndjenjat e braktisjes së trupit të tyre fizik dhe udhëtimit në një tjetër zonë.
Në fillim, Dr. Long ishte skeptik në lidhje me NDE, por vendosi të angazhohej në një studim të gjerë të këtyre raporteve. Duke mbledhur mijëra histori nga individë që kanë kaluar NDE, skepticizmi i tij filloi të zbehë dhe ai filloi të mendojë për mundësinë e jetës pas vdekjes.
Hulumtimi i Dr. Long dha gjetje të mahnitshme. Gati gjysma e individëve që kishin përjetuar NDE raportuan ndjesi të largimit nga trupi i tyre fizik, ndonjëherë duke qëndruar pezull mbi to. Akoma më interesante, ata mund të rrëfenin ngjarjet që kishin ndodhur rreth tyre gjatë NDE-ve të tyre, duke përfshirë detaje që nuk mund t'i dinin, por më pas u verifikuan si të sakta.
Raportet mbi NDE-ve zakonisht përfshijnë përshkrime të kalimit të tuneleve të ndritshme dhe takimeve me të dashurit e larguar. Këta individë përshkruan një ndjenjë dërrmuese dashurie dhe qetësie, të ngjashme me përshkrimin e parajsës së jetës së përtejme në mësimet islame.
Hulumtimet revolucionare të Dr. Jeffrey Long theksojnë pajtueshmërinë mes shkencës dhe spiritualitetit. Duke përdorur metodologji rigoroze shkencore, gjetjet e tij i japin besueshmëri nocionit të jetës pas vdekjes, siç artikulohet në Islam. Kjo konvergjencë e kërkimit shkencor dhe e besimit jep shpresë dhe forcon bindjen se mund të pritet më shumë pasi ekzistencës tonë tokësore t’i ofrohet fundi.
Si përfundim, puna e Dr. Long thekson harmoninë e mundshme midis eksplorimit shkencor dhe bindjeve fetare, duke prezantuar një rrugë premtuese për ata që mendojnë për misteret që na presin në botën tjetër.