Një djalosh e dëgjoi nënën e tij duke kërkuar pakë kripë nga fqinji i tyre dhe duke u habitur e pyeti atë: 
Nënë, pse kërkove kripë prej tyre, kur unë dje të solla një qese të madhe me kripë?! 
Ajo iu përgjigj: 
Biri im, ata janë të varfër dhe gjithmonë kërkojnë nga ne gjësende për të cilat kanë nevojë. Dëshiroja që edhe unë t`u kërkoja diçka që nuk kushton shumë, pra u kërkova pak kripë edhe pse për të nuk kisha nevojë. 
Me këtë dua që t`u tregoj se edhe ne kemi nevojë për ta. Njëherit, në këtë mënyrë do ta kenë më lehtë dhe pa turp të kërkojnë prej nesh gjithçka që kanë nevojë!Përkthim: prof. Qufli Osmani