Kushdo që merr do të pendohet dhe kushdo që nuk merr do të pendohet


Një grup njerëzish udhëtonin natën përgjatë rrugës e cila ishte mbuluar me gurë.

Një zë u erdhi nga qielli duke iu drejtuar atyre se kushdo që merr këto gurë do të pendohet, dhe kushdo që nuk i merr do të pendohet.
Njerëzit ishin të hutuar. Si mund të jetë kështu?...
Qoftë nëse i marrim apo jo gurët ne do të pendohemi!...
Sidoqoftë, disa prej tyre morën ca gurë ndërsa disa nuk morën.
Në mëngjes kur ata mbërritën në shtëpitë e tyre, e panë se gurët u kthyen në diamant.
Ata të cilët nuk morën gurë filluan të ndjejnë keqardhje duke thënë "Nëse vetëm do kishim marrë ca gurë." Por, edhe ata të cilët morën ca gurë gjithashtu filluan të pendohen duke thënë "Pse nuk morëm më shumë gurë..???
Të dyja anët përfunduan duke u penduar.

Të dashur muslimanë, e njëjti gjë do të ndodh edhe me neve në Ditën e Gjykimit. Ata njerëz të cilët kaluan kohën e tyre në gjëra të panevojshme do të fillojnë të pendohen duke shikuar drejt atyre të cilët e kaluan kohën në rrugën e Allahut dhe tani zënë pozitat të larta në parajsë. Ndërsa ata të cilët kanë fituar pozitë në parajsë do të fillojnë të pendohen duke i shikuar ata të cilët bënë më shumë, dhe janë me status më të lartë."Përktheu: Jehona Perquku


Artikulli radhës
Lypësi i devotshëm