Hixhabin, oj motra ime

Allahu Teala në kur’anin famëlartë thotë: "Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastër për ta... Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme, le të vënë shamitë mbi kraharorin e tyre..." (En Nurë, 30-31)

Jo kot pa qëllim e nisa këtë shkrim me një ajet kur’anor, nëse e lexojmë me vëmendje ajetin vërejmë që Allahu Teala fjalën e tij e ka dhënë në formën e një urdhri...
Allahu e di më së miri...
Ka përmendur edhe stolitë e femrës, dhe ka vënë në dijeni që ato të mos zbulohen, por ka përmendur edhe Hixhabin...
Çfarë vlere të ketë hixhabi për femrën vallë..?
Përse është kaq i rëndësishëm për të sidomos për jetën e saj..?
Po jap një shembull:
Nëse kemi dy lëpirëse, një të mbyllur me ambalazhin e saj edhe një tjetër të zbuluar pa ambalazh, edhe nëse i vendosim në një vend të hapur.
Cilës do t’i afrohen insektet ?
Asaj me ambalazh apo asaj pa ambalazh?
Cila e ruan atë ëmbëlsinë ose freskinë e saj ?
Normal ajo që është me ambalazh pra që është e mbuluar është më e mirë sepse atë tjetrën nuk e preferon kush sepse i janë afruar insekte të ndryshme dhe kanë lënë gjurmë në të...
Kështu pra është edhe femra, ajo që e mbart hixhabin është më e ruajtur nga ngacmimet e jashtme si shikimet ose fjalët provokuese...
Pra, oj motra ime, hixhabi është vetëm një mburojë për ty, nuk është mbulim i bukurisë përkundrazi ajo të tregon të bukur, të tregon që ke vlerat e një femre të hijshme, e një femre me virtyte, e një femre që çdo mashkull do të dëshironte ta kishte në krahët e tij.. Mbulesa është shpëtim për ne o motrat e mia nga zjarri i xhehenemit, është shpëtim për nderin tonë..

Një ajet tjetër kur’anor thotë:

“O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le të vëjnë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues.” (Ahzab: 59).

Pra, kur e lexojmë këtë ajet shohim që i është drejtuar Pejgamberit (s.a.v.s) për t’ju bërë thirrje vajzave dhe grave të shokëve të tij që të vendosin hixhabin…
Kaq e rëndësishme qenka kjo mbulesë, mund të pyes dikush...
Sigurisht që po...
Hixhabi është ajo që na mbron ne nga ato insekte të cilat mund të na infektojnë me helmin e tyre, kurse me mbulesë je e mbrojtur, oj motër...

Lutem që Allahu Teala t’ua hapë zemrat motrave tona t’i udhëzojë ato drejt rrugës së Tij edhe të shtojë dashurinë ndaj Hixhabit në zemrat e tyre dhe t’ua lehtësojë InshAllah...
Lutem qe Allahu (s.v.t) të na ruajë nga shejtani i mallkuar që ai të mos na përzihet në zemrat tona dhe mos të na bëjë që të devijojmë…
Amin...Rejhana Çerkezi


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë