Artikuj

“Zoti nuk e ndërron gjendjen e një populli, përderisa ai popull
nuk e ndërron gjendjen e vet...” (Er-Rrad, 13).

Falë qasjes së tyre etike me risk të ulët bankat islame kanë ndihmuar në amortizimin e krizës financiare globale, duke mbërritur norma të larta fitimi në vitin 2009.

Në atë epokë të para katërmbëdhjetë shekujsh, ishte një vend ku errësira ishte edhe më e madhe, edhe më e dendur sesa në vendet tjera. Në këtë vend nuk kishte shkolla, biblioteka nuk kishte arsimim fare. Individët e rrallë që dinin të shkruanin e lexonin nuk ishin të arsimuar sa duhet që të interesoheshin për shkencën, artin.

Familja Shala i shtrinë dorën e pajtimit familjes Hoti nga Rogova e Hasit

Gjatë historisë xhamia shërbeu si objekt fetarë, qendër shkencore, por edhe si vend për zgjidhjen e problemeve shoqërore që ne sot e quajmë parlament.

Për të tretin vit radhazi muslimanët shqiptarë të Italisë organizuan kuvendin e tyre kombëtar me titull: “Islami dhe Perëndimi në të ardhmen e shqiptarëve”.

Janë thuajse të gjitha arsyetime boshe me anë të të cilave, në Francë dhe tashmë edhe në Itali, dënohet e kërkohet të ndalohet veshja myslimane ‘burka’, shamia me të cilën shpesh mbulohet fytyra dhe qafa, duke lënë të dukshme vetëm pjesën e syve.

Me datën 7 Prill 2010 ditën e Mërkur, Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane (SISA) kishte për në vizitë studentët shqiptar të klasave Islamike (Mejtepit) të Xhamisë Shqiptare në Dandenong.

Në kuvendin e tretë të shqiptarëve musliman në Itali, paraqitet një klime e mrekullueshme dhe e hareshme.

Bota nuk ka nevojë për armë me bërthamë apo pa bërthamë, por ka nevojë për sinqeritet dhe dashuri ndërnjerzore, me të vetmin qëllim që ta fitojmë dashurinë e Allahut Fuqiplotë.

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha
Ligjërues në Universitetin Islamik të Mbretërisë se Bruneit (UNISSA)

Në periudhën në të cilën jetojmë, kemi shumë nevojë që të përmirësojmë cilësinë e pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve të spitaleve.

Dhuna nuk është natyrë e Islamit, ndërkaq të shumtë janë atë që përpiqen t’i paraqesin muslimanët si të dhunshëm. Ky perceptim është padyshim i gabuar dhe i padrejtë. Allahu në Kuran është i cilësuar më shumë me atributet e mëshirës, faljes, butësisë dhe bamirësisë.

"Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde kah qielli, e Ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje (Qabja) që ti e do atë. Pra kthehu anës së xhamisë së shenjtë (Qabes), dhe kudo që të jeni (o besimtarë) kthehuni kah ajo anë. E atyre që u është dhuruar libri, ata e dinë sigurisht se kjo (kthesë) është e vërtetë nga Zoti i tyre. E All-llahut nuk mund t'i fshihet ajo që veprojnë ata". (El- Bekare: 144)

Nga Hamza Mullick


Ajo ka zhgënjyer aq shumë njerëz, ndërsa i ka kënaqur edhe shumë të tjerë. Njerëzit kanë vdekur në përpjekje për të kapur atë dhe të tjerët që nuk kanë vrapuar pas saj gjithashtu kanë vdekur.

Fotoja e paraqitur tregon lokacionin e “rripit me gurë” që argumenton se hëna dikur ishte çarë.

Abdullah Hoxhiq


Kur me entuziazëm e vështronim rrënimin e murit të Berlinit (1989), shpresuam se do të hynim në epokën më stabile, më të qetë dhe botën e harmonizuar, në të cilën do të vjen në shprehje koekzistenca e paqedashurisë, në të cilën njerëzit do të kishin ndjenjën se i takonin familjes njerëzore globale me të gjitha nuancat.

Nga Ahmed Shefat