Tema

Enes Kariq /
Përktheu nga gjuha boshnjake: Dr. Azmir Jusufi

Mimoza Sinani

Mimoza Sinani

Muhamed Abdullah el-Shebani
Përktheu nga arabishtja: Fuad Morina

Muhamed Abdullah el-Shebani /
Përktheu nga arabishtja: Fuad Morina

Muhamed Abdullah el-Shebani
Përktheu nga arabishtja: Fuad Morina

Muhamed Abdullah el-Shebani

Imam Ebu Hamid El-Gazali
Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe:
Enes Koshi

Xhum’a Emin Abdul Aziz
Përktheu nga arabishtja: Mr. Flamur Sofiu

Zekrija Tërnava

Mehdi Kastrati

Mr. Besim Krasniqi

Bajrush Ahmeti

Mr. Jasir Krasniqi

Bajrush Ahmeti

Dr. Lulzim Esati

Eshref Husejn Ahmed
Përshtati Mr.Avdyl Rrahmani

Rifet Šahinović
Përktheu: Nexhat Ibrahimi

Sabri ef. Bajgora