Tregim i dobishëm: Erdha të ankohem për gruan time


Jahja ibn Jahja en-Nejseburi tregon:
"Isha në shoqëri me Sufjan ibn Ujejneh, kur një burrë u afrua dhe tha: "O Ebu Muhamed, erdha të të ankohem për gruan time. Që kur u martova me të, kam përjetuar vetëm poshtërim. Unë jam gjëja më e ulët dhe më e padashur për të".
Sufjani heshti për pak kohë e pastaj tha: "Është e mundur që ti je martuar me atë vetëm për shkak të prejardhjes së saj, që ta ngritësh reputacionin". “Po, e vërtetë është o Ebu Muhamed”, ia ktheu burri.
“Kushdo që kërkon nder, duke u martuar me një grua, do të sprovohet me përulje, dhe kushdo që kërkon pasuri, duke u martuar me një grua, do të sprovohet me varfëri. Ndërsa ai i cili nga një grua kërkon devotshmëri, atëherë Allahu do t’i ndërthur ndershmërinë dhe pasurinë, bashkë me devotshmërinë për të tek ajo”, tha Sufjani dhe vazhdoi:
'Ne ishim katër vëllezër: Muhamedi, Ibrahimi, Imrani dhe unë. Muhamedi ishte më i madhi, Imrani më i riu, ndërsa unë isha në mes. Kur Muhamedi vendosi të martohej, atij i interesonte prejardhja, kështu që u martua me një grua me prejardhje më fisnike se ai, dhe Allahu e sprovoi me përulësi.
Nga ana tjetër, Imranit i interesonte pasuria, kështu që u martua me një grua e cila ishte më e pasur se ai, dhe Allahu e sprovoi me varfri. Ia morën tërë pasurinë dhe nuk i dhanë asgjë.
Duke parë çështjen e tyre, vendosa të veproj ndryshe.
Një ditë, tek ne erdhi Ma'mer ibn Rashid. Unë ia tregova rastin e tyre dhe kërkova këshillë nga ai. Ai më kujtoi hadithet që i transmetuan Aisha dhe Jahja ibn Xhe'deh.
Sa i përket hadithit të Xhe'des, Pejgamberi, salallahu alejhi ue selam, ka thënë:
"Një grua martohet për katër gjëra: për fe (devotshmëri), për prejardhje, për pasuri dhe për bukuri. Martohuni me atë që është e devotshme dhe do të jeni të suksesshëm".
Kurse hadithi i Aishes është siç vijon: Pejgamberi, salallahu alejhi ue selam, ka thënë:
"Gruaja më e bereqetshme është ajo me mehrin (prikën) më të vogël".
Unë e dëgjova këshillën e tij, zgjodha devotshmërinë dhe mehrin e vogël, duke pasuar kështu të Dërguarin e Allahut, salallahu alejhi ue selam, dhe Allahu i bëri bashkë për mua nderin, pasurinë dhe devotshmërinë"


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën