U mbajt ceremonia e ndarjes së certifikatave për tri gjeneratat e fundit të Akademia e Studimeve PNFBI


Sot, më datë 03.10.2020, u mbajt Ceremonia e Diplomimit për 3 gjeneratat që kanë përfunduar me sukses projektin arsimor të Këshillit të Bashkësisë Islame të Ferizajt – Akademia e Studimeve PNFBI.

Grupet e studentëve që kanë mësuar në këtë projekt në dhjetor 2019 – shkurt 2020, pastaj mars-prill 2020 dhe gusht-shtator 2020 kanë pranuar sot certifikatë pjesëmarrjeje dhe nga një dhuratë!

Kjo ceremoni u mbajt në trevjetorin e themelimit të këtij mekanzimi për arsim të KBI Ferizaj që drejtohet nga përgjegjësi për arsim i këtij këshilli prof. Gentiani Jetishi.

Për kaq pak kohë, janë 9 gjenerata studentësh kanë diplomuar/po diplomojnë, me mbi 550 studentë ndjekës, 110 të diplomuar, 50 prej të cilëve sot kanë marr certifikatat.