Shërimi me Emrat e bukur të Allahut xh.sh.


Dr. Ibrahim Karimi, zbuloi se Esmaul Husna, emrat më të bukur të Allahut xh.sh., kanë fuqi shëruese për shumë sëmundje. Ai shfrytëzoi metodat precize të nxitjes së energjisë në trupin e njeriut dhe zbuloi që secili emër I Allahut nxitë energjinë në sistemin imunologjik në trupin e njeriut, ashtu që të veprojë në mënyrë efikase në pjesët ideale të caktuar.

Dr. Karimi zbuloi se përmendja (dhe recitimi) i emrave të bukur të Allahut sjell në përmirësimin e bioenergjisë në trupin e njeriut. Pas tri viteve të studimit, ai arriti te këto rezultate:


1. Veshët – Es Semi’ (Dëgjuesi, që dëgjon mirë çdo gjë);
2. Eshtrat – En Nafi’ (Dobiprurësi);
3. Cipa e eshtrave – El Bedi’ (Shpikësi, Krijuesi i ekzistencës nga mosqenia);
4. Gjuri – Er Rrauf (I Dhembshuri);
5. Flokët – El Bedi’ (Shpikësi, Krijuesi i ekzistencës nga mosqenia);
6. Zemra – En Nur (Ndriçuesi, Allahu është dritë e qiejve dhe e Tokës);
7. Muskujt – El Kavijj (I Forti);
8. Çrregullimi i ritmit të zemrës – El Vehhab (Dhuruesi, që u dhuron krijesave të Tij mirëqenie dhe mirësi të panumërta);
9. Muskuli i zemrës – Er Rrazzek (Furnizuesi, Ai që furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh a është besimtar apo jobesimtar);
10. Nervat – El Mugni (Dhënësi i pasurisë, Ai që i jep mirësi e pasuri atij që do prej krijesave);
11. Arteriet – El Xhebbar (I Gjithëfuqishmi, Mbizotëruesi ndaj çdo gjëje);
12. Lukthi – Er Rrazzek (Furnizuesi, Ai që furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh a është besimtar apo jobesimtar);
13. Kanceri – El Xhelil (Fisniku dhe Madhështori);
14. Gjëndra tiroide – El Xhebbar (I Gjithëfuqishmi, Mbizotëruesi ndaj çdo gjëje);
15. Kofsha – Er Rrafi’ (Lartësuesi, është Ai që ngre dhe lartëson të dashurit e Tij);
16. Migrena – El Ganijj (I Pasuri);
17. Arteriet e syrit – El Muteali (I Gjithëlartësuari, Ai është i zhveshur nga çdo përngjasim me krijesat);
18. Veshkat – El Hajj (I Gjalli, ky është Allahu që di çdo gjë dhe që i mjafton fuqia e Tij për çdo gjë);
19. Zorra e trashë – Er Rrauf (I Dhembshuri);
20. Zorra e hollë – Er Rrazzek (Furnizuesi, Ai që furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh a është besimtar apo jobesimtar);
21. Mëlçia – El Nafi’ (Dobiprurësi);
22. Pankreasi – El Bari’ (Filluesi, që krijoi krijesat pa ndonjë model paraprak, dhe që Vullneti i Tij është zbatuar dhe zbatohet nëpërmjet urdhrit hyjnor “bëhu”);
23. Depozita hyjnore – En Nafi’ (Dobiprurësi);
24. Mitra – El Halik (Krijuesi, që ka krijuar tërë këtë ekzistencë, që e shohim dhe që nuk e shohim, Krijues i vetëm dhe i Pashoq);
25. Fshikëza urinare – El Hadi (Udhëzuesi, Ai që krijoi çdo gjë e pastaj i udhëzoi);
26. Reumatizmi – El Muhejmin (Mbizotëruesi, Mbikëqyrësi, Mbrojtësi);
27. Prostata – Er Rrashid (Frymëzuesi, Udhëzuesi, i Urti);
28. Nervat e syrit – Edh Dhahir (I Dukshmi);
29. Hipofiza – El Hadi (Udhëzuesi, Ai që krijoi çdo gjë e pastaj i udhëzoi);
30. Tensioni i lartë – El Hafid (Përulësi, Ai që përul dhe nënçmon çdo mendjemadh e tiran);
31. Mushkëritë – Er Rrazzek (Furnizuesi, Ai që furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh a është besimtar apo jobesimtar);
32. Timusi – El Kavijj (I Forti);
33. Gjëndra mbiveshkore – El Bari’ (Filluesi, që krijoi krijesat pa ndonjë model paraprak, dhe që Vullneti i Tij është zbatuar dhe zbatohet nëpërmjet urdhrit hyjnor “bëhu”);
34. Flokët (Alopecia) – El Xhelil (Fisniku dhe Madhështori);
35. Zgavrat e hundës – El Latif (I Buti); El Ganijj (I Pasuri); Er Rrahim (Mëshirploti);
36. Sytë – En Nur (Ndriçuesi); El Besir (Vështruesi); El Vehhab (Dhuruesi).

Vendosni shuplakat e duarve në vendin e dhembjes dhe lexoni emrat e Allahut, duke thënë p.sh.: “Ja Semi’, ja Semi’... ose ja Latif, ja Latif..., ose ja Vehhab, ja Vehhab...”, sipas sëmundjes suaj, derisa dhembja të kalojë dhe të shërohet, inshallah.
Mbani në mend, këto janë rezultatet e përmendjes së emrave të Allahut dhe varen plotësisht nga dëshira e Allahut.
Mashallah!Përktheu dhe përshtati:
Prim. dr. med. sc. Ali F. Iljazi


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Fillon kampanja "Sofra e Ramazanit 2021"