Dr. Valon Myrta - “Xhamia te shqiptarët – histori, mision, identitet”

Kumtesa e Kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame të Gjakovës, Dr. Valon Myrta, në Konferencën Shkencore “Xhamia te shqiptarët – histori, mision, identitet”

Tema: “Fuqizimi i rolit të xhamive sipas mësimeve të Sheriatit”