Një organizim gjigant dhe tejet atraktiv për mësim besim është duke u zhvilluar në Vushtrri

 


Në këtë kurs veror, nxënës të grup moshave të ndryshme po mësojnë elementet bazë të fesë Islame.Nuk ka artikull pas ketij.