Tema

Ibrahim Iljazi

M.sc. Artan S. Mehmeti

Dr. Fahrush Rexhepi

Prof.soc. Murat Gashi

Kasam Muhameti

Dr. Fahrush Rexhepi

Hajrudin S. Muja

Prof. dr. Hasan Onat -
Përktheu nga gjuha turke: Haki Sahitaj

Prof. dr. Hasan Onat -
Përktheu nga gjuha turke: Haki Sahitaj

Dr. Hasen Ejjub -
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja Muharrem Tërnava

Muhamed Abdullah el-Shebani -
Përktheu nga arabishtja: Fuad Morina

Dr. Bali Sadiku

Akademik Enes Kariq -
Përktheu dhe përshtati nga gjuha boshnjake: Dr. Azmir Jusufi 

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj.

Dr. Rijad Imeri

Bajrush Ahmeti

Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Lavdrim Hamja

Mr. Nashit Ferati 

Rrustem Spahiu