Tema

Dr. Jusuf El-Kardavi

Transmeton Abdullah ibn Mes'ud se Pejgamberi, sallallahu alejhi we selem ka thënë: "Meleku ka ndikim në zemrën e njeriut, por edhe shejtani e ka ndikimin e tij. Efekti i melekut është shprehur në ushtrimin e të mirës, manifestimin e së vërtetës dhe shpresës në një shpërblim të mirë, ndërsa ndikimi i shejtanit manifestohet në bërjen e punëve të këqija, mohimin e së vërtetës dhe humbjen e shpresës në mëshirën e Allahut xh.sh.

Krijuesi i Lartë, ekzistenca e të cilit është shkaku i ekzistencës sonë, i ka rrethuar gjithë botërat me madhështinë e Tij. Qiejt dhe toka janë nga një përshndritje prej rrezatimeve të nurit të Tij. Ai është altari i amshuar i shpirtrave të përkryer që e kanë gjetur të vërtetën.

Dr. Aid el-Karni

Hipokrizia apo dyfytyrësia, në kuptimet e thjeshta që gjenden në fjalor, është shtirje ose simulim pasjeje virtyte a bërje mirë.

Abduladhim b. Bedevij el Halefij

“Njerëzit janë si Hëna, edhe ata e kanë anën e tyre të errët”

Zoti të krijoi në formën më të bukur, të pajisi me dëgjim, të parë dhe mendje.

Vajza e Ebu Bekrit r.a. dhe njëherit bashkëshortja më e dashur e pejgamberit s.a.v.s. u lind në vitin e katërt të Shpalljes.

Pavarësisht faktit se feja Islame është fe e pastër dhe e përkryer monoteiste si asnjë fe tjetër mbi rruzullin tokësor disa orientalistë dhe të krishterë janë munduar që gurin e zi ta përshkruajnë thjesht si një “ritual pagan të përfshirë në Islam”.

Dr. ZAKIR NAIK përgjigjet në pyetjet lidhur me ndalimin e alkoolit në Kuran dhe Bibël.

Mexhdi Merxhan, ish misionar i krishterë, rrëfen:

Pejgamberi a.s kohë pas kohe ka dërguar letra për thirrje në Islam mbretërve të shteteve të ndryshme si dhe guvernatorëve të qyteteve të ndryshme. Disa nga këto letra kanë mbërritur deri në kohën tonë të ruajtura nëpër muze të ndryshme. Këto letra pra janë ato letra të cilat janë thirrëset për fenë më të nderuar e më të lartë tek All-llahu xh.sh.

“Kur’ani është, pa dyshim, shpallja e Zotit të të gjitha botëve. E solli i besuari Xhibril. Në zemrën tënde, të bëhesh thirrës, lajmëtar. Në një gjuhë të qartë arabe”. (Esh - Shu’ara, 192 – 195)

Meqë jemi në vigjilje të një feste të ashtuquajtur "Shën Gjergji", e cila festohet në mbarë Kosovën dhe e cila nuk ka të bëjë aspak me fenë e muslimanëve, madje edhe si festë shënon ngjarje e ndodhi, lidhet me personalitete, që kanë luftuar fenë Islame, e kemi parë të udhës që në shenjë përkujtimi t'ua sqarojmë vëllezërve dhe motrave muslimane realitetin e kësaj feste

Makutëria është dëshirë e pashuar për pasuri, ushqim a posedime. Ajo është lakmi e tepërt për të fituar pasuri, për të pasur fëmijë, famë, fuqi apo dëshirë për të pasur më shumë sesa që është e nevojshme.

Bixhozi është një keqbërje e madhe që është e ndaluar në Islam. Nuk është vetëm mëkat për të cilin pason ndëshkim në botën e ardhshme, por në shoqërinë islame konsiderohet edhe si kundërvajtje për ç’gjë vepruesin edhe në këtë botë e ngarkon të nënshtrohet para ndëshkimit.

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar kurse përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët e tij!

Zoti i Gjithëfuqishëm i hedh poshtë pretendimet se Zoti ka bir apo se Ai është pjesë e trinisë, prandaj në Kur’anin e shenjtë thotë:

Këshillat që Imam Ebu Hanifja i dha një nxënësi të tij:

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!