Tregime

Tregohet se një burrë për herë të parë në jetën e tij kishte blerë një gomar dhe nga gëzimi i madh e vendosi atë mbi çatinë e shtëpisë së tij.

Prim.dr.med.sc. Ali F.Iljazi

Ebu Jezid el-Bistamiu u ngrit një natë të falë namaz nate, por papritmas pranë veti e sheh djalin e tij.

Kaloi Ebu Derda r. a. pranë një grumbull njerëzish të cilit e kishin zënë një person dhe e goditnin dhe shqelmonin me aq sa kishin fuqi dhe e fyenin me fjalë të ndryshme...

Arabët, kur kishin ahengje për raste të gëzimeve familjare, u ndanin mysafirëve copa mishi të mbështjella në bukë.

Një njeri i moshuar ishte ulur me të birin e tij rreth 20 vjeçar. Papritmas duke biseduar trokiti dera. E hapi djali derën dhe hyri një njeri i panjohur i cili iu drejtua plakut:

Një grua që shkonte shpesh tek Aisheja, sa herë që dëshironte të betohej, thoshte: “Për Atë që e ktheu copën e kadifes…”

Një burrë hyn në një dyqan ushqimesh dhe pyet për çmimin e kiles së mollëve dhe bananeve.

Një beduin, i cili jetonte në shkretëtirë, u martua dhe Zoti e furnizoi me nëntë djem si drita me të cilët edhe krenohej

Thuhet se një natë një njeri kishte shkuar te Ebu Hanifja dhe i kishte thënë:

Një i ri shkoi t’ia kërkojë bujkut dorën e vajzës së tij të bukur. Kur shkoi te ferma e tij, bujku e shikoi dhe i tha

Perandori pers Anshurvan, në kohën e të cilit pati lindur profeti Muhamed a.s, pati deklaruar se kushdo që i thotë një fjalë të mirë, do e shpërblejë me 400 dinarë

Hasan El-Basriu (r.h) mori një hamall për t'i bartur disa plaçka prej pazarit deri në shtëpi.

Tregohet se në ditën e festes së Bajramit, vajza e vogël e Omer ibn Abdul Azizit erdhi tek babai i saj duke qarë!

Ky është tregimi të cilin e ka rrëfyer dijetari Hasan Ejubi, derisa ka qenë kryesues i Këshillit të Zekatit në Arabinë Saudite.

Rrëfehet se imam Ahmed ibën Hanbelit, Allahu e mëshiroftë!, i erdhi një lajm se një prej nxënësve të tij falet tërë natën dhe e përfundon Kuranin në tërësi deri në agim, e pastaj e fal namazin e sabahut.

Rrëfehet për një burrë se ankohej prej të metave të shumta që i kishte

Prim.dr.med.sc. Ali F.Iljazi

U martua një burrë me dy gra dhe mundohej që të ishte i drejtë me to në cdo gjë...ama në cdo gjë...

Kur bariu e mbolli këtë pemë njëzet vjet më parë, ai shpesh e ujiste atë me pjesën e mbetur të ujit të abdesit. Rrrënjët e pemës së mollës u forcuan dhe shpejt filluan të lulëzojnë dhe të japin fruta.